Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern besöker Luxemburg

Publicerad

Den 17–18 november besöker civilminister Erik Slottner Luxemburg för att delta vid ett ministermöte med OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Dagordningen innehåller frågor om offentliga insatser mot desinformation, statlig styrning för stärkt digital demokrati, förbättrad representation och deltagande i samhällslivet, förbättrad offentlig service samt stärkt förtroende för offentlig förvaltning.

Vid mötet kommer en icke bindande deklaration att antas. Deklarationen behandlar frågor om förtroende för offentlig förvaltning, utvecklad förvaltning för att främja en digital demokrati, åtgärder för att motverka desinformation, förstärka deltagande, representation, och öppenhet i samhällslivet, samt det offentligas ansvar att hantera globala utmaningar. Vid medieförfrågningar kontakta Erik Slottners presskontakt.

Presskontakt

Martin Källstrand
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00