Pressmeddelande från Finansdepartementet

Det ekonomiska läget i fokus när Elisabeth Svantesson möter Finlands finansminister i Stockholm

Publicerad

Finansminister Elisabeth Svantesson träffar idag, den 16 november, Finlands finansminister Annika Saarikko i Stockholm. Syftet med mötet är att främja det fortsatta goda samarbetet mellan länderna.

- Våra länder har en stark gemenskap. Samarbetet mellan Finland och Sverige är mycket viktigt, inte minst i ljuset av det säkerhetspolitiska läget i Europa. Samtidigt befinner sig både Sverige och Finland inför svåra ekonomiska utmaningar som påverkar både hushåll och företag, här kan vi lära av varandra, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

- Finland och Sverige står inför exakt samma utmaningar, bland annat inflationen som pressar såväl hushållen som företagen. Ett tätt samarbete och en nära dialog är därför ytterst viktigt, säger Annika Saarikko.

Under mötet kommer Elisabeth Svantesson och Annika Saarikko att diskutera det ekonomiska läget i Europa och Sveriges kommande ordförandeskap i EU.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Presskontakt hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00