Fortsatt samarbete i fokus när de svenska och finska landsbygdsministrarna möts i Helsingfors

Publicerad

Landsbygdsminister Peter Kullgren träffar den 15 november Finlands jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen i Helsingfors. Syftet med mötet är att främja det fortsatta goda samarbetet mellan länderna i jord- och skogsbruksfrågor.

– De finska och svenska relationerna är starka och vårt samarbete mycket viktigt, särskilt i ljuset av den nuvarande säkerhetspolitiska situationen. Länderna har ett starkt samarbete i landsbygdsfrågorna, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Under mötet kommer Peter Kullgren och Antti Kurvinen att diskutera gemensamma landsbygdsfrågor och Sveriges kommande ordförandeskap i EU.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson