Nya regler gör det lättare att flytta fordonsmålvakters fordon

Publicerad

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som gör det lättare att flytta felparkerade fordon som står skrivna på så kallade fordonsmålvakter.

– Det här blir ytterligare ett sätt att komma åt fordonsmålvakter som ofta används i brottslig verksamhet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

En fordonsmålvakt är en person som är registrerad i vägtrafikregistret som ägare i stället för den som faktiskt äger eller använder fordonet. Syftet är ofta att undvika betalningsansvar för skatter och avgifter som är kopplade till fordonet. Dessutom används fordonsmålvakter vid brottslighet för att försvåra identifieringen av de inblandade.

Förordningsändringarna innebär att Trafikverket från den 1 januari 2023 får möjlighet att flytta fordon i fler fall än tidigare. Det rör till exempel fordon i diken eller fordon som står på rastplatser men används för bosättning och andra ändamål än parkering.

Vidare tas den så kallade fyradagarsregeln bort, så att ett fordon i de flesta situationer kan flyttas omedelbart. Tidigare krävdes ofta först en lapp på fordonet med en uppmaning om att det skulle flyttas senast en viss dag.

Enligt nuvarande regler kan ett fordon flyttas när ägarens obetalda felparkeringsavgifter överstiger 5 000 kr. Från den 1 januari 2024 kommer den summan även att inkludera andra fordonsrelaterade skatter och avgifter som till exempel trängselskatt.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson

Bakgrund

I somras beslutade riksdagen om lagändringar som bland annat innebär att fordonsägare enligt lagstiftningen är den som var registrerad ägare vid flyttningstidpunkten, vilket gör det svårare att undvika ett flyttningsbeslut. Dessutom kortades tiden som ett flyttat fordon behöver förvaras innan äganderätten övergår till det allmänna efter kungörande av ett flyttningsbeslut, från nuvarande tre månader till en månad. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 och kompletteras nu med förordningsändringar.