Regeringen beslutar om en tillförlitlighetsnorm för Sverige

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en tillförlitlighetsnorm för Sverige som uppgår till en (1) timme per år, baserat på Energimarknadsinspektionens förslag. Det innebär i korthet att produktion och import av el ska kunna täcka hela det förväntade förbrukningsbehovet av el 99,989 procent av tiden.

Tillförlitlighetsnormen beskriver hur många timmar per år det är samhällsekonomiskt motiverat att landets produktion och möjlig import inte tillgodoser hela den förväntade efterfrågan på el.

Beslutet innebär att Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att de närmaste åren föreslå en uppdaterad tillförlitlighetsnorm. Fastställandet sker i enlighet med befintligt EU-regelverk och skapar en bra grund för att kontinuerligt bedöma resurstillräckligheten i Sverige framöver.

Regeringen avser att arbeta vidare med frågan om ett leveranssäkerhetsmål för elförsörjningen i Sverige i enlighet med Tidö-avtalet.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö