Regeringen välkomnar IAEA:s strålsäkerhetsgranskning

Publicerad

(Ny version) I januari 2018 gav Strålsäkerhetsmyndigheten - på uppdrag av den svenska regeringen - IAEA i uppdrag att ta fram en rapport som granskar Sveriges ramverk för radioaktiv säkerhet och säkerheten i Sveriges hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall jämfört med andra jämförbara länder. Denna granskning brukar göras vart tionde år.

Första delen genomfördes den 26-27 april i år och slutarbetet har genomförts de senaste veckorna den 14-25 november. De resultat som IAEA nu har presenterat innehåller bland annat ett antal råd och rekommendationer till Sverige, bland annat vad gäller kompetensförsörjningen och hur Strålsäkerhetsmyndigheten är organiserad. När IAEA har fastställt rapporten kommer den att finnas tillgänglig på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Regeringen välkomnar IAEA:s granskning. Regeringen kommer i nära dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten att diskutera de råd och rekommendationer som IAEA specifierar i rapporten, för att fastställa en åtgärdsplan det närmaste året, säger statssekreterare Daniel Westlén i en första kommentar.

Rättelse

En tidigare version innehöll felaktiga datum samt gav felaktigt intrycket att rapporten redan fastställts.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg