Satsning på laddinfrastruktur genom Klimatklivet

Publicerad

Regeringen vill att eldrivna transporter ska bli möjliga i hela landet och höjer anslaget till Klimatklivet med 400 miljoner kronor under 2023 för att möjliggöra fler satsningar på laddinfrastruktur.

Regeringens satsningar ska skapa förutsättningar för individer och företag i hela landet att göra de val som krävs för att ta klimat- och miljöarbetet framåt, mot klimatmålen. Det handlar framför allt om den infrastruktur som måste finnas på plats för att elektrifiera transporterna och industrin.

- Det behövs laddinfrastruktur där människor bor, arbetar och reser. Tillgången till laddstationer ska vara så god så att elbil är ett bra alternativ för invånare i allt från gles- och landsbygder till städer. Snabbare elektrifiering av transportsektorn är också viktig för att Sverige, på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, ska nå etappmålet för transportsektorn till 2030 och för att utsläppen i sektorn ska kunna vara i princip noll senast 2045, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Klimatklivet ökas med 400 miljoner kronor 2023 och med 500 miljoner kronor per år 2024 och 2025 för att möjliggöra ytterligare satsningar på laddinfrastruktur. Satsningen handlar om att få den infrastruktur på plats som behövs för att kunna elektrifiera transporterna. En snabbare elektrifiering kan också bidra till att nå Sveriges åtagande i EU:s så kallade ansvarsfördelningsförordning (ESR).

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd som kan ges till investeringar på lokal och regional nivå för att minska koldioxidutsläppen. Medel från anslaget kan ges till alla slags organisationer, men inte till privatpersoner. Stöd ges i första hand till de investeringar som ger största möjliga minskning av utsläppen per investerad krona. Klimatklivet kan ge stöd till icke publik laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon enligt en särskild förordning, (förordningen [2019:525] om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon), alltså sådan som finns vid exempelvis samfälligheter och bostadsrättsföreningar.