Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn för ökade kostnader till följd av Brexit

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en förordning som genomför en EU-förordning som ger företag i fiskeri- och vattenbrukssektorn möjligheter att få stöd för ökade kostnader till följd av att Storbritannien lämnat EU.

– Det är viktigt att kunna använda EU-stödet för att hantera konsekvenserna av Brexit för fiskesektorn, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

EU beslutade hösten 2021 om en förordning som syftar till att underlätta övergången för företag och andra till en situation där Storbritannien inte längre är en del av EU. Genom förordningen inrättades den så kallade Brexitjusteringsreserven (BAR).

Stöd till fiskesektorn omfattar fem områden; stöd för tillfälligt upphörande av fiskeaktivitet, stöd för inkomstbortfall för perioden januari-mars 2021 för fisket, stöd till inkomstbortfall till andra aktörer and de som har licenser inom fisket, stöd för inkomstbortfall till följd av minskade fiskekvoter och för administrativa kostnader.

Stöd får lämnas för kostnader under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023.

Frågor om stöd prövas av Svenska ESF-rådet som också får möjlighet att meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av förordningen.

– Nu skapas möjligheter för fiskesektorn för att kompensera den börda som följer av Brexit, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson
Laddar...