Sverige lämnar in åtagande under den globala metandeklarationen till COP27

Publicerad

På FN:s klimattoppmöte i Glasgow 2021 antogs en deklaration om minskade metanutsläpp globalt – Global Methane Pledge. Som ett led i att genomföra deklarationen har Sverige nu lämnat in en metanhandlingsplan som beskriver nuvarande utsläpp, styrmedel och åtgärder.

Den globala metandeklarationen innehåller ett kollektivt mål om att minska metanutsläppen med 30 procent till 2030 jämfört med 2020. För att följa upp implementeringen av deklarationen har de länder som undertecknat den uppmanats att inför årets klimatmöte, COP27, lämna in nationella handlingsplaner.

– Metanutsläppen står för en betydande del av den globala uppvärmningen. Både nationella åtgärder och internationellt samarbete är viktigt för att vi ska kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Den handlingsplan som vi nu lämnar in skapar goda förutsättningar för fortsatt arbete inom Sverige och internationellt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg