Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige ökar sitt engagemang i Clean Energy Ministerial för påskyndad omställning av industrin

Publicerad

Sverige går med i Industrial Deep Decarbonisation Initiative som ska påskynda den gröna industriomställningen.

Industrial Deep Decarbonisation Initiative är ett internationellt samarbetsinitiativ inom ramen för Clean Energy Ministerial som samlar offentliga och privata aktörer med syfte att ställa om industrin till ren energi. Fokus för samarbetet är att främja efterfrågan på ren stål- och cementproduktion genom att fastställa ambitiösa upphandlingsmål för den offentliga sektorn och att upprätta branschövergripande standarder och definitioner av rent stål och cement.

– Sverige och svenska företag är ledande i omställningen till fossilfritt stål och har en nyckelroll. Globalt står industrin för 34 procent av utsläppen av växthusgaser, varav stål och cement står för mer än hälften. Genom internationellt samarbete kan vi kraftsamla för att ställa om industrin till ren energi, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Sveriges deltagande i initiativet annonserades på klimattoppmötet COP27.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö