Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tre skatteförslag som aviserades i budgeten lämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om tre propositioner på skatteområdet och överlämnat dessa till riksdagen. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2023 som presenterades i förra veckan.

Förslagen som regeringen nu har fattat beslut om är:

  • Förstärkt skattereduktion för installation av solceller
  • Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor
  • Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Propositionerna antogs vid det ordinarie regeringssammanträdet i torsdags respektive vid ett extra regeringssammanträde i dag.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Presskontakt hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00