Energi- och näringsminister Ebba Busch reser till Bryssel för rådsmöte

Publicerad

Idag reser energi- och näringsminister Ebba Busch till Bryssel för att delta vid ett möte i energirådet. Under dagen ska rådet bland annat anta en allmän riktlinje om REPower-EU direktivet samt försöka nå en politisk överenskommelse om en tillfällig marknadskorrigeringsmekanism som syftar till att skydda medborgarna och ekonomin mot alltför höga gaspriser.

Vid rådsmötet ska ministrarna även nå en allmän riktlinje om en förordning om minskade metanutsläpp i unionens energisektor. Förslaget syftar till att bevara och förbättra miljön genom minskade metanutsläpp från fossil energi samtidigt som försörjningstryggheten inom unionen fortsatt säkerställs. Därtill väntas även en lägesrapport om förslaget till gasmarknadspaketet och efterföljande diskussion.

Avslutningsvis ska energi- och näringsminister Ebba Busch presentera prioriteringarna för Sverige kommande EU-ordförandeskap enligt det arbetsprogram som presenterades av statsminister Ulf Kristersson i riksdagen den 14 december.

Presskontakt

Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell