Förbättrad övervakning och rapportering av bilars koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

Publicerad

Regeringen beslutade i förra veckan om en proposition om övervakning och rapportering av uppgifter om faktiska utsläpp från vissa fordon. Förslaget är att besiktningsorganen i samband med den årliga kontrollbesiktningen av bilarna samlar in och lämnar uppgifter till Transportstyrelsen om bilarnas bränsle- eller energiförbrukning vid faktisk körning.

I den nya genomförandeförordningen (EU) 2021/392 finns ett krav på att medlemsstaterna från och med den 20 maj 2023 ska samla in uppgifter om bilarnas bränsleförbrukning och energianvändning vid faktisk körning och rapportera dem till kommissionen. Syftet med insamlingen är att kommissionen ska kunna övervaka och bedöma hur väl utsläppen från bilar i drift överensstämmer med de koldioxidvärden som har fastställts vid typgodkännandet. Närmare bestämmelser om hur insamlingen ska gå till kommer beslutas av Transportstyrelsen, men informationen från besiktningsorganen behövs för att Transportstyrelsen ska kunna rapportera till Europeiska kommissionen.

– Sverige vill utveckla testet för typgodkännandet så att det bättre speglar bilarnas faktiska utsläpp. Genom att samla in värden får vi en bättre bild av klyftan mellan koldioxidutsläpp vid typgodkännandet och koldioxidutsläpp vid faktisk körning. Skulle klyftan öka kan det finnas ett behov av nya åtgärder, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg