Pressmeddelande från Socialdepartementet

Läkemedelsverket ska stödja tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter

Publicerad

I regeringens regleringsbrev för 2023 till Läkemedelsverket tillkommer ett nytt återrapporteringskrav. Så som kravet formuleras ska Läkemedelsverket, utöver att verka för säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, även redovisa hur de stödjer tillgången till dessa.

Det nya återrapporteringskravet i regeringens regleringsbrev till Läkemedelsverket för 2023 innebär en förändring i Läkemedelsverkets verksamhet. 

– Läkemedelsverket kommer i och med det nya återrapporteringskravet att få en ny och viktig uppgift att bidra till att säkra tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter. Det är viktigt inte minst för att Sverige ska ha en tillräcklig beredskap, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter