Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen satsar på idrottsrörelsen och Scouterna

Publicerad

Regeringen fortsätter att stödja verksamheter för en mer aktiv och meningsfull vardag. För 2023 har regeringen beviljat bidrag till Scouterna och satsar särskilt på att stärka idrottsrörelsens närvaro i utsatta områden. I fokus står även idrott för äldre och att vässa arbetet med att motverka dopning.

– En aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra är så viktigt för att motverka fysisk och psykisk ohälsa. Idrottsrörelsen spelar en stor roll för att vi ska kunna erbjuda detta till fler. Just nu, i spåren av pandemin, måste vi satsa för att få tillbaka barn och ungdomar till idrotten och för att få fler äldre i träning och ur ofrivillig ensamhet, säger socialminister Jakob Forssmed.

Idrottsrörelsen har i många år bedrivit ett viktigt arbete i utsatta områden. Därför avsätter regeringen 100 miljoner kronor för att stärka det arbetet.  Idrottsrörelsens närvaro i dessa områden kan ge boende en mer aktiv och meningsfull vardag. Utöver de hälsovinster och den sociala gemenskap föreningsidrotten ger för den enskilde bedömer regeringen att idrotten i sig fyller en viktig funktion i arbetet med att främja integration och i det brottsförebyggande arbetet.

En annan prioriterad fråga för regeringen är äldres möjligheter till träning och idrott vilket gynnar hälsa. Det är också en del av den gemenskapssatsning som nu görs för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Bidraget till idrott för äldre öronmärks därför med totalt 45 miljoner kronor. Därmed tillförs ytterligare 25 miljoner kronor till de tidigare beviljade 20 miljoner kronor för ändamålet. 

För att fler barn och ungdomar ska få tillgång till aktiviteter genom Scouterna har regeringen beslutat att bevilja Scouterna 20 miljoner kronor i bidrag. I pandemins fotspår är det fortsatt viktigt att stärka scoutkårerna så att de kan erbjuda nuvarande och nya medlemmar deltagande i sin barn- och ungdomsverksamhet.

Regeringen förstärker också arbetet med att motverka dopning inom idrotten. Anslagsposten är 45 miljoner kronor i år och ökar 2023 till 50 miljoner kronor. Detta för att utveckla arbetet mot dopning även i de miljöer utanför idrottsföreningar där idrottare befinner sig, till exempel i skolor och på gym. Därtill medför ökade krav från världsantidopingbyrån WADA behov av ytterligare medel.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Laddar...