SCB får nytt uppdrag att kartlägga ekonomisk jämställdhet bland kvinnor och män med funktionsnedsättning

Publicerad

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att utveckla och öka kunskapen om ekonomisk jämställdhet bland kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Syftet med uppdraget är att komplettera dagens kunskap om inkomstgapet mellan könen med kunskaper om löne- och inkomstskillnader mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning.

– SCB ska därför ta fram förslag på vilken statistik som kan användas och vilka analyser som kan göras för att beskriva eventuella jämställdhetsskillnader i ekonomi bland personer med funktionsnedsättning, säger civilminister Erik Slottner.

– Ekonomisk jämställdhet i arbetslivet gäller givetvis alla, även dem med funktionsnedsättning. Det är ett välkänt problem att många med funktionsnedsättning har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Jag anser att vi behöver mer kunskap om hur det ser ut med den ekonomiska jämställdheten bland kvinnor och män med funktionsnedsättning, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

SCB får använda högst 500 000 kronor för uppdragets genomförande under 2023.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i december 2024.

Presskontakt

Martin Källstrand
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson