Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansministerns första möte med ekonomiska rådet

Publicerad

Finansministerns ekonomiska råd har idag sitt första möte med Elisabeth Svantesson. Rådet består av sju personer från olika nationalekonomiska fält utöver finansministern, som leder mötet. Syftet med rådet är att ge finansministern råd i aktuella ekonomiska och vetenskapliga frågor som är relevanta för den ekonomiska politiken.

- Det här kommer vara ett viktigt forum för mig som finansminister för att diskutera den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren och hur finanspolitiken kan utformas för att möta de utmaningar som svensk ekonomi står inför, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Vid årets första möte handlar diskussionerna framför allt om finanspolitikens roll i ett eventuellt läge med försämrad ekonomiskt tillväxt i kombination med hög inflation.

Finansministerns ekonomiska råd har sin bakgrund i den referensgrupp med nationalekonomiska forskare som skapades våren 2020 under Covid-19-pandemin.

Följande personer ingår i rådet:

  • Finansminister Elisabeth Svantesson, ordförande
  • Professor Bo Becker, finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
  • Professor Lars Calmfors, makroekonomi, Stockholms universitet
  • Docent Lena Edlund, familje- och arbetsmarknadsekonomi, Columbia University, New York
  • Professor Olof Johansson-Stenman, offentlig ekonomi, Göteborgs universitet
  • Professor John Hassler, makroekonomi, Stockholms universitet
  • Professor Helena Svaleryd, arbetsmarknadsekonomi, Uppsala universitet
  • Professor Daniel Waldenström, ekonomisk ojämlikhet, Institutet för Näringslivsforskning

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström