Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen förbereder en förlängning av de tillfälliga inreserestriktionerna med krav på negativt covid-19-test för inresa från Kina till Sverige

Publicerad

Ny version. Europeiska unionens råds krishanteringsmekanism, IPCR, har enats om gemensamma försiktighetsåtgärder med anledning av den senaste utvecklingen vad gäller covid-19 i Kina och Sverige har jämte en rad andra europeiska länder beslutat om inreserestriktioner gentemot Kina. Nu förbereder regeringen för att förlänga dessa.

Rättelse

Rättelse den 25 januari 2023
I en tidigare version av pressmeddelandet framgick att IPCR är Europarådets krishanteringsmekanism. Det är inkorrekt. IPCR är Europeiska unionens råds krishanteringsmekanism.

– Sverige var mycket snabba med att införa de inreserestriktioner som EU-länderna enades om den 4 januari 2023. Efter ny samordning på EU-nivå och baserat på en hemställan från Folkhälsomyndigheten avser regeringen nu att förlänga inreserestriktionerna. Detta görs dels för att situationen med ett omfattande smittoutbrott i Kina fortfarande är osäker, dels för att Sverige som ordförande i Europeiska unionens råd ser det som viktigt att upprätthålla den överenskomna EU-linjen, säger socialminister Jakob Forssmed.

Beslut om förlängda inreserestriktioner väntas bli beslutade vid regeringssammanträdet den 26 januari.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff