Ansökningarna om havsvindkraftsparkerna Södra Victoria och Poseidon går vidare till länsstyrelserna för beredning

Publicerad

Regeringen ger i uppdrag åt länsstyrelserna i Västra Götaland och Kalmar att bereda havsvindparkerna Poseidon och Södra Victoria. Regeringen har nu sammantaget åtta havsvindparker under beredning.

– Sverige behöver all fossilfri el vi kan få för att framför allt industrin och transportsektorn ska klara klimatomställningen. Därför är jag glad över att kunna gå vidare i beredningen av ytterligare två havsvindparker i Sveriges ekonomiska zon. Det är spännande att en av ansökningarna avser flytande fundament. Teknikutvecklingen går framåt - det hade inte varit möjligt bara för något år sedan, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.  

Havsvindparkerna Poseidon och Södra Victoria ska tillsammans kunna producera ca 12-14 TWh el per år. Det motsvarar ungefär 8-11 % av Sveriges totala elanvändning i nuläget. Poseidon, som ska placeras i Skagerak, avser upp till 95 vindkraftverk som förankras med flytande fundament. Södra Victoria omfattar upp till 100 stycken knappt 300 meter höga vindkraftverk i sydöstra Östersjön.

Regeringen ger nu länsstyrelserna i Västra Götaland och Kalmar i uppdrag att bereda ärendena. De ska senast den 15 januari 2024 återkomma till regeringen med ett förslag till beslut.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Vindkraftverk i havet

Vindkraftverk i havet behöver fundament som förankras i botten för att hållas på plats. Hittills har det varit vanligast med fundament som t.ex. Monopiles, som pålas ner i botten. Flytande fundament hålls däremot i position genom vajrar ankrade till havsbotten. Sådana fundament lämpar sig främst vid stora vattendjup, från 50 m och mer (BOEM, 2017; Energimyndigheten, 2017).

Fördelen med flytande fundament är att de möjliggör anläggande även vid stora vattendjup och att miljöpåverkan, exempelvis påverkan på bottenmiljön, blir mindre.

Pågående ansökningar

Regeringen har nu åtta ansökningar enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon om havsvindparker. Med de nu aktuella besluten kommer fyra parker vara under beredning av länsstyrelserna. I de andra fyra ärendena har länsstyrelserna redan lämnat förslag på beslut till regeringen.

För de ärenden som kommit tillbaka från länsstyrelserna vidtar regeringen kompletterande handläggningsåtgärder och förbereder för beslut.