Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern besöker Länsstyrelsen i Västmanlands län

Publicerad

Den 20 februari besöker civilminister Erik Slottner Länsstyrelsen i Västmanlands län för att bland annat diskutera frågor som rör länsstyrelsernas samverkan med andra aktörer i länet och hur länsstyrelserna arbetar för en god förvaltningskultur.

God förvaltningskultur är beteenden och förhållningssätt som grundar sig på den statliga värdegrunden. Om alla som är anställda inom staten efterlever den statliga värdegrunden (demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service) skapas förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning.

Vid mötet deltar även landshövding och representanter från regionen samt flertalet kommuner.

Civilministern kommer även under sitt besök i Västerås besöka stadsnätet Fibra AB.

Vid medieförfrågningar kontakta civilministerns presskontakt.

Presskontakt

Presskontakt för civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00