Pressmeddelande från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget till riksdagen med förslag om intäktstak för vissa elproducenter

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Intäktstaket är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och förslaget innebär att vissa elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns.

EU:s energiministrar har enats om ett antal krisåtgärder för att dämpa effekterna av den pågående energikrisen, däribland ett intäktstak för vissa elproducenter.

Regeringen överlämnar i dag en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag för att kunna tillämpa ett intäktstak i Sverige från 1 mars 2023. Förslaget innebär bland annat:

  • det införs en ny, tillfällig, skatt på överintäkter från el
  • skatten ska tas ut på den del av elproducenternas realiserade intäkter som överstiger 1 957 kronor per megawattimme producerad el. Storleken på skatten föreslås vara 90 procent
  • lagen träder i kraft 1 mars 2023 och tillämpas på viss el som produceras från mars till och med juni 2023, lagen är alltså tillfällig och kommer inte att tillämpas retroaktivt
  • el från kraftproduktionsanläggningar under 1 MW omfattas inte av den nya lagen.

Förslaget bedöms stärka de offentliga finanserna med ca 150 miljoner kronor. Preliminärt datum för beslut i riksdagen är 22 februari.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström