Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ledamöter i Äldreforskarrådet får nya förordnanden

Publicerad

(Ny version) Socialdepartementet har idag beslutat om nya förordnanden för samtliga 14 ledamöter i Äldreforskarrådet. Mats Thorslund förordnas som ny ledamot i Äldreforskarrådet. Samtliga förordnanden gäller till och med den 31 december 2024.

– Det ska bli väldigt intressant att träffa alla ledamöter och ta del av deras forskning som spänner brett över hela äldreområdet. Rådets samlade kompetens är en viktig tillgång då äldreomsorgen står inför stora utmaningar och är en av regeringens prioriterade frågor, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Äldreforskarrådet inrättades 2019 i syfte att främja dialog mellan regeringen och forskare inom äldreområdet. Forskarrådet ska ge regeringen möjlighet att inhämta fakta och synpunkter rörande policyutveckling i prioriterade frågor och informera sig om aktuell och relevant forskning.

Äldreforskarrådets ledamöter

Magdalena Elmersjö, Docent i socialt arbete, Södertörns högskola

Laura Fratiglioni, Professor i medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet

Christine Gustafsson, Professor i vårdvetenskap, Sophiahemmet högskola

Kristiina Heikkilä, Docent i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Linus Jönsson, Professor i hälsoekonomi, Karolinska institutet

Miia Kivipelto, Professor i klinisk geriatrik, Karolinska institutet

Clary Krekula, Professor i Sociologi, Linnéuniversitet

Amy Loutfi, Professor i informationsteknologi, Örebro universitet

Erik Rosendahl, Professor i fysioterapi, Umeå universitet

Johan Sanmartin Berglund, Professor i hälsovetenskap, Blekinge tekniska högskola

Pär Schön, Docent i socialt arbete, Stockholms universitet

Ingmar Skoog, Professor i psykiatri, Göteborgs universitet

Annika Taghizadeh Larsson, Bitr. professor. i socialt arbete, Linköpings universitet

Mats Thorslund, Professor em. i socialgerontologi, Karolinska institutet

Britt Östlund, Professor em. i teknisk vårdvetenskap, Kungl. Tekniska högskolan         

 

Rättelse

I den tidigare versionen angavs fel titel och lärosäte för Christine Gustafsson samt fel titel för Linus Jönsson. Pressmeddelandet är nu uppdaterat med korrekt information.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham