Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker det förebyggande arbetet mot fallolyckor hos äldre

Publicerad

Fallolyckor är vanliga bland äldre och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Nu vill regeringen att kommuner och regioner ska informeras om fördelarna med att arbeta för att motverka fallolyckor.

Socialstyrelsen får därför i uppdrag att genomföra en informationsinsats om fallprevention för kommuner och regioner där även mat och måltiders betydelse inkluderas i det fallpreventiva arbetet.

Socialstyrelsen har också på regeringens uppdrag beräknat de hälsoekonomiska konsekvenserna av vissa åtgärder och arbetssätt när det gäller fallprevention inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen bedömer att stora kostnadsbesparingar kan göras genom bättre fallprevention. Exempelvis genom bättre förebyggande insatser för hemmaboende äldre så att de inte råkar ut för fallskador. Ett aktivt förhållningssätt till fallprevention i kommuner och regioner kan bidra till färre fallskador och ökad livskvalitet för äldre.

- Varje år läggs 70 000 personer in på sjukhus på grund av en fallskada. Fall är en av de tio vanligaste dödsorsakerna bland personer över 70 år och närmare 1000 personer över 65 år dör varje år på grund av fallolyckor. Därför är det oerhört viktigt att kommuner och regioner prioriterar att proaktivt förebygga fallolyckor. Dessa olyckor medför stort mänskligt lidande och det förebyggande arbetet måste stärkas, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Socialstyrelsen ska samverka med Sveriges Kommuner och Regioner i detta arbete.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham