Regeringen tillsätter utredning för att stärka jordbrukets konkurrenskraft och värna djurskyddet

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka konkurrenskraften för livsmedelsproducenter samtidigt som Sveriges högt ställda krav på djurskydd bibehålls. Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2024.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Syftet med utredningen är att hitta lösningar som både kan uppfylla att värna Sveriges högt ställda krav på djurskydd och att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft gentemot andra EU-länder, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Utredningen Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd ska bland annat analysera hur de svenska djurskyddsbestämmelserna påverkar svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater inom EU.

Utredningen ska också undersöka möjliga åtgärder, inklusive regelförenklingar, för att med bibehållna högt ställda djurhållningskrav stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion. Utredaren ska också undersöka möjliga åtgärder för att stärka djurskyddet inom EU och globalt.

Regeringen har utsett Elisabeth Nilsson till särskild utredare. Elisabeth Nilsson har tidigare varit landshövding i Östergötland och har erfarenhet från tidigare utredningsuppdrag.

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2024.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson