Hoppa till huvudinnehåll

Vattenfall får tillstånd att lägga ut undervattenskablar för havsbaserad vindkraft vid Kriegers flak

Publicerad

Regeringen ger Vattenfall tillstånd att lägga ut de undervattenskablar som krävs för att driva den planerade vindkraftsparken Kriegers flak i södra Östersjön, ett steg i utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Arbetet ska vara klart inom en tioårsperiod.

– Sverige behöver all fossilfri elproduktion vi kan få för att klara klimatomställningen. Detta tillstånd är viktigt för att arbetet med att anlägga vindkraftsparken vid Kriegers flak ska kunna påbörjas, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Kablarna ska placeras i havet på den så kallade kontinentalsockeln inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. De anläggningsarbeten som krävs för att lägga ut kablarna ska vara klara inom en tioårsperiod.

Tillståndet är förenat med ett antal villkor som reglerar hur anläggningsarbetena ska gå till och som behövs för att skydda miljön mot skador samt för att trygga säkerheten. För vindkraftsparken Kriegers flak finns sedan tidigare flera tillstånd som också krävs för att kunna uppföra och driva parken, bland annat regeringens tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon liksom mark- och miljödomstolens tillstånd enligt miljöbalken till arbeten i vatten och Natura 2000-tillstånd inom territoriet.

– Den havsbaserade vindkraften har stor potential att öka elproduktionen i Sverige de kommande åren. Därför arbetar vi intensivt, så att vi så snart som möjligt ska kunna ge besked även om de andra tillståndsprövningarna för havsbaserade vindkraftsparker som just nu bereds i Regeringskansliet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Fakta: Tillstånd enligt kontinentalsockellagen

Det behövs tillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314) för att få utforska kontinentalsockeln (havsbotten) och för att utvinna naturtillgångar från den. Det som sägs i kontinentalsockellagen om utforskning och utvinning gäller också i samband med att undervattenskablar och rörledningar ska läggas ut på havsbottnen, både inom territorialvattnet och den ekonomiska zonen.

Enligt kontinentalsockellagen är det bara staten som har rätt att utforska kontinentalsockeln och att utvinna dess naturtillgångar och även att lägga ut kablar. Regeringen får dock ge annan än staten tillstånd enligt kontinentalsockellagen för att lägga ut kablar på havsbotten.

Enligt lagen definieras kontinentalsockeln som havsbotten och dess underlag inom allmänt vattenområde samt inom visst bestämt område utanför sjöterritoriet (eller territorialvattnet), den så kallade ekonomiska zonen.

Laddar...