Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärder för förbättrad konkurrens

Publicerad

Regeringen ger Konkurrensverket 10 miljoner kronor i vårbudgeten för att kunna bedriva en effektiv konkurrenstillsyn. Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet får även i uppdrag att analysera konkurrenssituationen och pris- och kostnadsutvecklingen inom vissa branscher.

Ladda ner:

För att Konkurrensverket ska kunna bedriva en effektiv konkurrenstillsyn, särskilt inom branscher där vi ser stora prisökningar, ökar regeringen Konkurrensverkets förvaltningsanslag med 10 miljoner kronor under innevarande år. En del av resurstillskottet ska även användas till ökade informationsinsatser om konkurrensreglerna och konkurrensens betydelse.

– Inflationstakten är oroande hög, i synnerhet inom livsmedel. Ett ökat konkurrenstryck till följd av en effektiv konkurrens är en viktig faktor för att hålla tillbaka prisökningarna, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Främjandet av en effektiv konkurrens är centralt för att säkerställa ökad produktivitet, långsiktigt konkurrenskraftiga företag och rimliga priser för hushållen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Regeringen kommer även ge Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera konkurrenssituationen och prisutvecklingen i förhållande till kostnader inom branscher där bristande konkurrens kan tänkas vara en orsak till ökade priser, inte minst inom dagligvaruhandeln. För dessa uppdrag får myndigheterna 1 miljon kronor vardera under 2023.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...