Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Johan Norrman ny överdirektör vid Tullverket

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt Johan Norrman till ny överdirektör vid Tullverket. Han kommer närmast från tjänsten som kustbevakningsdirektör vid Kustbevakningen och tillträder den 1 april 2023.

– Jag är glad över att tillkännage att regeringen i dag utsett Johan Norrman till ny överdirektör vid Tullverket. Med erfarenhet från Kustbevakningen och tidigare Polismyndigheten har han goda förutsättningar att utveckla Tullverkets verksamhet tillsammans med generaltulldirektören och myndighetens övriga ledning, säger finansminister Elisabeth Svantesson

Johan Norrman är i dag kustbevakningsdirektör vid Kustbevakningen och är ansvarig för Kustbevakningens operativa verksamhet. Johan Norrman har sedan tidigare även en lång erfarenhet från polisen, där han bland annat varit polismästare och polisområdeschef.

Om Tullverket

Tullverket fastställer och tar ut tullar, skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Myndigheten övervakar och kontrollerar trafiken till och från Sverige så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs. Myndigheten ska även förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor. Tullverket deltar också i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten, och ett särskilt fokus är att öka ambitionsnivån avseende att förhindra smuggling av narkotika, vapen och explosiva varor samt storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak. En stor del av Tullverkets verksamhet styrs av olika EU-förordningar, och det finns skillnader i hur Tullverket får agera vid inre gräns (gräns mot annat EU-land) och yttre gräns (gräns mot tredje land). Tullverket har ca 2300 anställda och myndigheten bedriver verksamhet i hela landet.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Laddar...