Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker Göteborg och Stenungsund 20-21 mars

Publicerad

Måndag och tisdag den 20–21 mars besöker klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari Västsverige för att träffa olika aktörer i näringslivet för ett rundabordssamtal om vad de ser för hinder för att kunna ställa om sina verksamheter och produktionsprocesser till fossilfri.

Hon besöker också Volvo, Göteborgs hamn samt Perstorp och Borealis i Stenungsund för att höra om deras omställningsarbete för att bidra till att Sverige ska nå hela vägen ner till nettonollutsläpp 2045.

Rundabordssamtalet och företagsbesöken är ett led i regeringens arbete med att ta fram klimatpolitiska handlingsplanen för den här mandatperioden.

− Regeringen tar nu fram en klimatpolitisk handlingsplan för att Sverige ska nå klimatmålen och visa vägen mot nettonollutsläpp 2045. Det är viktigt att röja de hinder som finns för att näringsliv, hushåll och alla andra aktörer ska kunna ställa om på effektivast möjliga sätt. Regeringen vill ha dialog för att få en bättre bild av de åtgärder som krävs. Omställningen mot nettonollutsläpp måste gå hand i hand med industriell utveckling och sysselsättning, säger Romina Pourmokhtari. 

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg