Pressmeddelande från Finansdepartementet

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

Publicerad

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte den 21 mars publicerats.

På mötet deltog finansmarknadsminister Niklas Wykman, generaldirektören för Finansinspektionen, Daniel Barr, riksbankschef Erik Thedéen samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Vid mötet diskuterades riskbilden och stabilitetsläget mot bakgrund av den senaste tidens händelser på bankmarknaderna i USA och Europa.

Protokollet från mötet är publicerat på stabilitetsrådets webbsida.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Niclas Alsén
Kanslichef finansiella stabilitetsrådet
Telefon 08-405 27 04

Genväg

Här hittar du protokollet från mötet.