Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen kontaktar EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas

Publicerad

Europeiska unionens tribunal har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut som godkänner Sveriges skattebefrielser för biogas. Kommissionen ska nu inleda en formell granskning av stödordningarna och därefter fatta nya beslut. Regeringen kommer att arbeta aktivt med kommissionen för att få nya godkännanden på plats.

Sommaren 2020 godkände EU-kommissionen en tioårig förlängning av Sveriges skattebefrielser för biogas, vilket krävs då de räknas som statsstöd. Kommissionens godkännanden överklagades dock till tribunalen, EU-domstolens första instans, som upphävde besluten.

I domen fastslår tribunalen att kommissionen borde ha inlett ett så kallat formellt granskningsförfarande för att kunna besluta om Sveriges skattebefrielser. En sådan granskning innebär bland annat att olika intressenter får chansen att lämna synpunkter på stödet innan ett beslut fattas. Domen handlar alltså inte om huruvida de svenska skattebefrielserna är förenliga med EU:s statsstödsregler.

Regeringens ambition är att så snabbt som möjligt få nya godkännanden för skattebefrielserna på plats. Regeringen bedömer att möjligheterna är ytterst begränsade att få ett ändrat domslut genom att överklaga domen och fokuserar därför i stället på att driva på processen och samarbeta med kommissionen i den formella granskningen. Ett överklagande skulle även kunna innebära att hela processen ytterligare drar ut på tiden.

– Domen sätter tyvärr många svenska företag i en svår sits och det finns ett behov av att lösa situationen. Därför kommer regeringen att arbeta aktivt med EU-kommissionen för att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt. Stödet är viktigt då biogas minskar beroendet av fossila bränslen och används av svenska företag och svensk industri, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Regeringen har skickat ett brev, undertecknat av finansminister Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch, till EU-kommissionen för att understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen. Regeringen kommer att ha en löpande dialog med kommissionen på olika nivåer med målet att få fortsatt godkännande för skattebefrielse av biogas.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Mer om beslutet

Läs mer om beslutet på Skatteverkets webbplats.

Laddar...