Regeringen tillsätter ny ordförande i expertrådet för klimatanpassning

Publicerad

Regeringen har den 2 mars fattat beslut att tillsätta klimatexperten Åsa-Britt Karlsson som ny ordförande i det nationella expertrådet för klimatanpassning fram till december 2026.

– Sverige är ett av de länder i världen som ligger längst fram i klimatomställningen, och det ska vi fortsätta göra. Vi behöver arbeta långsiktigt och strategiskt med att anpassa vårt samhälle till klimatförändringarna och det ställer höga krav på expertrådet och dess nya ordförande, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

Åsa-Britt Karlsson är klimatexpert vid den liberala tankesmedjan Fores och tidigare GD vid Statens geotekniska institut mellan 2012 och 2021 samt statssekreterare på Miljödepartementet mellan 2006 och 2011. Åsa-Britt Karlsson har även varit utredare för Vägen till en klimatpositiv framtid.

Behoven att öka beredskapen och förebygga klimatrelaterade risker blir alltmer tydliga. Att stoppa alla utsläpp av växthusgaser skulle inte förhindra de klimateffekter som redan pågår. Omfattande insatser krävs för att anpassa samhället, upprätthålla produktion och säkra ekosystemtjänster. Expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med anpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Nationella expertrådet för klimatanpassning

Nationella expertrådet för klimatanpassning tillsattes av regeringen 2018 och ska vart femte år besluta om en rapport som är underlag för att den nationella strategin för klimatanpassning ska hållas aktuell. Den första utvärderingsrapporten lämnades till regeringen i februari 2022 och nästa ska inges i december 2026. Expertrådet är oberoende ansvarigt för sina beslut i rapporteringen till regeringen. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har i uppdrag att stödja rådets arbete. Inom SMHI finns ett sekretariat som bistår rådet genom att bereda rådets ärenden och verkställa rådets beställningar.

Övriga ledamöter i det nationella expertrådet för klimatanpassning:

Karin Ljung Björklund
Iréne Bohman
Tommy Danielsson
Mette Lindahl Olsson
Patrik Myrelid
Sofie Storbjörk
Gustav Strandberg
Gregor Vulturius