Regeringen tog emot Klimatpolitiska rådets årliga rapport

Publicerad

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tog idag emot Klimatpolitiska rådets årliga rapport på Stockholm Waterfront. Rådet presenterade sin utvärdering av både den tidigare och den nuvarande regeringens politik förra året med avseende på klimatmålen.

– Rapporten kommer väldigt lägligt. Den liberala borgerliga regeringen utvecklar nu en ny långsiktig och effektiv klimatpolitik som styr hela vägen till nettonoll utsläpp 2045. Vi kommer att ha stor nytta av rådets analyser i vårt arbete med att ta fram regeringens klimatpolitiska handlingsplan som kommer i höst, sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari på Stockholm Waterfront.

Varje år presenterar Klimatpolitiska rådet en rapport som överlämnas till regeringen. Den 29 mars lämnade rådet över rapporten för 2022 till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Årets rapport visar bland annat hur synergier bättre kan tas tillvara och målkonflikter hanteras för att leda och accelerera klimatomställningen genom turbulenta tider.

– Sverige och världen står inför att hantera många komplexa kriser. För att klara av dessa utmaningar och den klimatomställning som behövs, krävs fortsatt engagemang i samhället, fortsatt utvärdering av politiken och politiskt ledarskap för att hitta nya vägar att nå de beslutade klimatmålen. Sverige har - och kommer framgent att ha - en ambitiös och effektiv klimatpolitik. Klimatmålen som riksdagen har fastställt ska nås. Nästa steg är att identifiera fler och nya metoder för att uppnå målen både på kort och lång sikt, sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Riksdagen beslutade 2017 om ett klimatpolitiskt ramverk där klimatlagen, Klimatpolitiska rådet och klimatmålen ingår. En viktig del i ramverket är att regeringen året efter varje val ska presentera sin klimatpolitiska handlingsplan. Den ska redogöra för regeringens arbete med att nå de nationella och globala klimatmålen.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Fakta

Klimatpolitiska rådet utgör en av tre grundpelare i det klimatpolitiska ramverket, jämte klimatlagen och klimatmålen. Klimatpolitiska rådet har i uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med Sveriges riksdagsbundna klimatmål. Rådet ska bland annat utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden gynnar eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen.