Pressmeddelande från Socialdepartementet

Region Stockholm får medel till internetförmedlad kognitiv beteendeterapi

Publicerad

Regeringen beviljar Region Stockholm 3,3 miljoner kronor till att implementera system för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi.

– ­Vårdens tillgänglighet är en högt prioriterad fråga för regeringen. Det behövs en utveckling som stärker hälso- och sjukvårdens arbete med tillgänglighet för att arbeta bort vårdköerna. Att kunna ta del av behandling via webben i sitt hem öppnar också nya möjligheter för en mer patientcentrerad hälso- och sjukvård, säger socialminister Jakob Forssmed.

Region Stockholm har ansökt om medel för 2023 för att färdigställa ett systemstöd för psykologisk egenvård så att det kan implementeras i reguljär vård. Inför implementeringen ska även de verktyg som finns för problemlösning, exponering, sömndagbok och alkoholdagbok kvalitetssäkras. Förutom det ska Region Stockholm etablera kliniska samarbeten för prövning och implementering och för att sprida behandlingen till andra regioner.

Region Stockholm har beviljats bidrag på 3,3 miljoner kronor för 2023. Senast den 31 mars 2024 ska regionen redovisa resultatet av arbetet till Socialdepartementet.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter