Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatteverket får i uppdrag att leverera it-tjänster till Utbetalningsmyndigheten

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Skatteverket i uppdrag att ta fram och leverera it-tjänster till Utbetalningsmyndigheten. Utbetalningsmyndighetens arbete med att motverka fusk och bidragsbrott i välfärdssystemen påbörjas 2024.

För att Utbetalningsmyndigheten ska kunna genomföra sin huvudsakliga uppgift krävs rätt verktyg och förutsättningar. Därför ger regeringen i uppdrag till Skatteverket att ta fram förslag och leverera it-tjänster till Utbetalningsmyndigheten. Skatteverket ska även bidra med det tekniska och administrativa stöd som är nödvändigt för att Utbetalningsmyndighetens verksamhet ska kunna börja den 1 januari 2024.

Utbetalningsmyndigheten inrättas den 1 januari 2024 och kommer att ha två huvudsakliga uppgifter:

  • att arbeta med att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar,
  • att ansvara för administration av utbetalningar från vissa statliga myndigheter.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström