Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stefan Attefall ny landshövding i Uppsala län

Publicerad

Regeringen har idag utsett Stefan Attefall till ny landshövding i Uppsala län. Stefan Attefalls förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Uppsala län gäller från och med den 20 april 2023 till och med den 30 april 2029.

– Stefan Attefall har stor erfarenhet av att arbeta med breda samhällsfrågor. Hans erfarenhet som statsråd och hans arbete med bland annat bostadsfrågor kommer att vara en tillgång såväl för invånarna i Uppsala län som för länsstyrelserna. Jag är glad att Stefan Attefall tackat ja till uppdraget som ny landshövding i Uppsala län, säger civilminister Erik Slottner.

Sedan 2015 har Stefan Attefall bland annat haft uppdrag som rådgivare i bostads- och fastighetssektorn samt som ordförande för det kommunala bostadsbolaget Vätterhem i Jönköping. Stefan Attefall har även erfarenhet från civilsamhället genom ordförandeskapet i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.

Stefan Attefall är född 1960. Han var civil- och bostadsminister 2010–2014, riksdagsledamot 1991–1994 och 1998–2010 samt ordförande för finansutskottet 2006–2010.

Landshövdingen i Uppsala blir den första myndighetschef vars anställning följer regeringens nya praxis. Huvudregeln ändras till att en myndighetschef kan anställas fram till 69 års ålder.

Presskontakt

Presskontakt för civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00