Ukrainska flyktingars situation på EU:s arbetsmarknad i fokus under EPSCO

Publicerad

Den 13–14 mars sammanträder EU:s social- och arbetsmarknadsministrar i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Bryssel. Från Sverige deltar Johan Pehrson, Paulina Brandberg, Acko Ankarberg Johansson och Camilla Waltersson Grönvall.

På agendan står bland annat ukrainska flyktingars situation på EU:s arbetsmarknad, den europeiska planeringsterminen samt EU:s strategi för global hälsa.

– Alla blir vinnare om vi gör det lättare för ukrainska flyktingar att få en anställning och skapa sig ett drägligt liv i EU, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, som leder EPSCO-mötets första dag.

– Ukrainska kvinnor som flytt till EU får inte fastna i ett socialt utanförskap eller ekonomisk otrygghet, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Under mötets andra dag är fokus på hälsa- och sjukvård. Mötet leds av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– EMA:s avgiftssystem behöver nu ses över för att bli mer lätthanterligt och flexibelt och därmed bättre anpassat till framtida utvecklingar, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall står värd för en informell lunchdiskussion med fokus på stöd till barn i utsatthet, i ljuset av den ryska invasionen av Ukraina.

– Vi vet att barn är bland de grupper som far mest illa i krig och vi hoppas att det förskräckliga invasionskriget i Ukraina snart tar slut. Det är viktigt att vi under kriget men även efter stöttar barnen i Ukraina så att de får den framtid och omsorg som de förtjänar. Barns rättigheter måste stärkas – i Europa i allmänhet och i Ukraina i synnerhet, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun
Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-1476954
e-post till Olivia Nensén