Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag till ny lag för ledarhundsverksamheten

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ny lag för ledarhundsverksamheten. Lagförslaget innebär att myndighetsutövningen ska föras över från Synskadades Riksförbund till en förvaltningsmyndighet.

Idag ansvarar föreningen Synskadades Riksförbund för ledarhundsverksamheten. Anledningen till att de fick det ansvaret 2006 var för att det då inte fanns en myndighet med rätt kompetens. Ledarhundsverksamheten har därför varit ett undantag från huvudregeln att myndighetsutövning utförs av en myndighet. År 2014 bildades Myndigheten för delaktighet och den har sedan dess varit ansvarig för upphandlingen av ledarhundar, samt förberett sig för att ta över ledarhundsverksamheten sedan 2018. Myndigheten för delaktighet är den myndighet som har rätt kompetens för att ha ett samlat ansvar för ledarhundsverksamheten.

Regeringen går nu fram med förslag till en ny lag som innebär att myndighetsutövningen kring ledarhundar återigen förs över till en myndighet. Mer konkret, att myndighetsutövningen förs över från Synskadas Riksförbund till Myndigheten för delaktighet. Förslaget innebär även att all annan verksamhet som rör ledarhundar, t.ex. ansvaret för att anordna utbildningar, information om verksamheten och att ge stöd till den som har ledarhund, förs över till Myndigheten för delaktighet.

- Genom att samla ansvaret för ledarhundsverksamheten hos en myndighet förenklar vi för dem som tilldelas ledarhund. Överföringen förenklar också styrning, kontroll och uppföljning av statens medel. Det är en stor fördel att samma myndighet som prövar ansökningarna och tilldelar ledarhund också ansvarar för information, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fotnot

* Subventionen ökas från 200 miljoner kronor till 300 miljoner kronor under 2023, varav 50 mnkr beslutas i VÄB och 50 mnkr tas från anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.