Jordbruks- och fiskerådet antar slutsatser om bioekonomi

Publicerad

Den 25 april antog EU:s jordbruks- och fiskeministrar slutsatser om bioekonomins möjligheter i ljuset av aktuella utmaningar, med särskilt fokus på landsbygden. Initiativet till rådsslutsatserna togs av det svenska EU-ordförandeskapet.

Under det svenska EU-ordförandeskapet har regeringen valt att särskilt lyfta betydelsen av en hållbar bioekonomi. Dels genom att anordna en konferens, dels genom att ta initiativ till rådsslutsatser om bioekonomi.

– Bioekonomin har möjlighet att bidra till flera av de utmaningar vi står inför och har en viktig roll för bland annat för att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet, klimatet och för ökad försörjningsförmåga. Jag är nöjd att vi som ordförande har kunnat lyfta detta på europeisk nivå och att vi nu har antagit rådsslutsatser som väl återspeglar de olika perspektiv som finns inom EU, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

I rådsslutsatserna konstateras just att en hållbar och cirkulär bioekonomi har en viktig roll för att hantera många av de utmaningar som vi står inför och betydelsen för landsbygden lyfts särskilt fram. Bioekonomi beskrivs som ett tvärsektoriellt koncept och behovet av biomassa i flera olika sektorer, inklusive i energisektorn, betonas. Dessutom uppmärksammas behovet av innovation och forskning, och behovet av utbildad arbetskraft.

Rådsslutsatserna innehåller även ett antal uppmaningar till EU-kommissionen. Bland annat att bättre integrera bioekonomin i alla politikområden och att säkra en mer samordnad och effektiv politik som stöttar utvecklingen av bioekonomin, samtidigt som regionala och lokala skillnader nyttjas och beaktas. EU-kommissionen uppmanas även att presentera en uppdaterad strategi och att fram till dess är gjort årligen rapportera till rådet.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta om bioekonomi

Bioekonomin utgör den del av den totala ekonomin som berör förvaltning, produktion, förädling och nyttjande av produkter och tjänster som baseras på förnybart biologiskt material från jord, skog och vatten inklusive tillhörande restströmmar. Källa: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas).