Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Per Augustsson ny ambassadör i Kina

Publicerad

Regeringen har utsett Per Augustsson till ambassadör i Peking.

Per Augustsson är i dag generalkonsul i Hongkong. Dessförinnan var han biträdande personalchef på UD. Han har också tjänstgjort vid ambassaderna i Peking, London, Zagreb och vid FN-representationen i New York.

Per Augustsson tillträder sin nya befattning i augusti.