Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nytt uppdrag om förbättrade villkor för konstnärer

Publicerad

Regeringen vill stärka förutsättningarna för bild- och formkonstnärer att få betalt för sitt arbete. Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att omförhandla avtalet om medverkans- och utställningsersättning.

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att omförhandla avtalet om bild- och formkonstnärers rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning (MU-avtalet) med berörda bildkonstnärsorganisationer för att öka användningen av avtalet och främja förutsättningarna för konstnärer att få betalt för sitt arbete.

– MU-avtalet har en viktig roll när det gäller att skapa förbättrade villkor för bild- och formkonstnärer och deras möjligheter att få ersättning för konstnärligt arbete i utställningssammanhang. Dagens avtal uppfattas av många arrangörer och konstnärer som svårt att förstå och tillämpa. Avtalet behöver därför förändras så att det blir tydligt, lätt att använda och anpassat efter dagens behov, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Statens kulturråd ska senast 1 juni 2023 lämna förslag till ett omförhandlat avtal till Kulturdepartementet.

Bakgrund

MU-avtalet är ett ramavtal som har tecknats mellan staten, genom företrädare från Statens kulturråd, och Konstnärernas riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund och Föreningen Svenska Tecknare. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet att få betalt för utfört arbete. Avtalet gäller för statliga institutioner men är avsett att vara vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson