Regeringen stödjer civilsamhällets arbete med socialt utsatta i den ekonomiska krisen med 50 miljoner kronor

Publicerad

Civilsamhälle och trossamfund vittnar om att det utmanande ekonomiska läget gjort behovet av hjälp till socialt utsatta människor större. Fattigdomen har ökat och nya grupper har svårt att få vardagen att gå ihop. Regeringen föreslår därför att 50 miljoner kronor under 2023 går till civilsamhället för arbetet med socialt särskilt utsatta. Förslaget lämnas i vårändringsbudgeten.

– De mest utsatta har fått det svårare att sätta mat på bordet och det är också nya grupper som söker hjälp nu. Satsningen på 50 miljoner kronor i år är en nödvändig åtgärd för att de människor som har det svårast snabbt ska kunna få stöd genom det arbete som det civila samhällets aktörer bedriver och som når fram till de mest utsatta, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Så många har det tufft nu och inte minst drabbar de ekonomiskt svåra tiderna de allra mest utsatta i vårt samhälle. Det här är ett angeläget stöd som kommer de allra mest utsatta till godo där civilsamhället har en nyckelroll att hjälpa, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Det utmanande ekonomiska läget har ökat behovet av sociala och humanitära insatser till människor i socialt särskilt utsatta situationer. För att möta detta behov behöver stödet till civilsamhällesorganisationer och trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till dessa grupper stärkas. Anslaget för medel till den ideella sektorn förslås därför ökas med 50 miljoner kronor under 2023.

Avsikten är att stödet ska fördelas via en myndighet och vara sökbart för civilsamhällesorganisationer och trossamfund i anslutning till att riksdagen beslutat om vårändringsbudgeten.

Stödet avses exempelvis kunna gå till organisationer som arbetar med människor som drabbats av hemlöshet och social utslagning. Det civila samhällets organisationer och trossamfunden är centrala aktörer för att hjälpa och stödja människor i socialt särskilt utsatta situationer. Satsningen bygger på erfarenheter av civilsamhällets insatser under covid-19-pandemin och mottagandet av dem som flyr från Ukraina.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Förslag om ökat stöd till civilsamhällesorganisationer och trossamfund

Regeringen kommer att lämna förslag till riksdagen att i vårändringsbudgeten öka anslaget för den ideella sektorn med 50 miljoner kronor 2023 i syfte att stödja civilsamhällesorganisationers arbete med socialt särskilt utsatta människor.

Regeringens ambition är att stödet ska kunna fördelas under sommaren 2023. Stödet ska gå att söka för civilsamhällesorganisationer och trossamfund.

Efter att riksdagen beslutat om vårändringsbudgeten kommer regeringen ta ställning till vilken myndighet som ska fördela stödet och närmare bestämmelser om kriterier för att kunna söka stödet.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff