Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill öka användningen av digital välfärdsteknik i äldreomsorgen

Publicerad

Genom ökad användning av digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen vill regeringen öka tryggheten för de boende och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen. Regeringen menar att ökad användning av välfärdsteknik behövs för att bibehålla kvalitén inom äldreomsorgen då behovet av äldreomsorg kommer att öka kraftigt de närmaste åren.

Antalet personer över 80 år beräknas öka med 60 procent den kommande tioårsperioden. Dessa personer är de som har störst behov av vård- och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen. Det innebär att efterfrågan på personal till äldreomsorgen kommer att vara fortsatt stor.

– Välfärdsteknik bidrar till att öka livskvalitén, självständigheten och tryggheten för äldre. Tekniken är också en viktig pusselbit för att klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Med den digitala välfärdsteknikens hjälp kan vi öka flexibiliteten när det gäller insatserna för äldre. Ett exempel är läkemedelsrobotar som möjliggör för äldre personer att själva hantera sina mediciner på ett säkert sätt, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Välfärdstekniken innebär många fördela för både personalen och de äldre. De äldre kan i större utsträckning leva självständigt och planera sin tid. De tekniska lösningarna kan, till skillnad från personal, ständigt finnas på plats för att snabbt larma vid behov. Det gör att de äldre kan känna sig trygga med att få snabb hjälp dygnet runt. Ett annat exempel är nattlig tillsyn via en tillsynskamera som innebär att personalen inte riskerar väcka de äldre vid tillsynsbesök.

Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss med förslag på reglering när det gäller den personliga integriteten vid användning av välfärdsteknik. Ett hinder mot en ökad användning av välfärdsteknik är kommunernas osäkerhet när det gäller de rättsliga förutsättningarna för användning av välfärdsteknik, vilket är något som Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen identifierat (SOU 2020:14).

För att stimulera användning av välfärdsteknik och motverka osäkerheten föreslår regeringen att det bör införas en särskild författningsreglering av användningen av digital teknik inom social­tjänsten.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham