Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall besökte Ukraina

Publicerad

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall besökte under torsdagen den 20 april Ukrainas huvudstad Kiev och träffade president Zelenskyjs fru Olena Zelenska och företrädare för den ukrainska regeringen. Under mötet diskuterades hur barn har drabbats av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Bild på kommissionär Dubravka Suica, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och  Ukrainas socialminister Oksana Zholnovych i Kiev, Ukraina vid monumentet över stupade ukrainska soldater. De håller blommor i handen.
EU-kommissionär Dubravka Suica, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och Ukrainas socialminister Oksana Zholnovych i Kiev, Ukraina vid monumentet över stupade ukrainska soldater. Foto: Anton Kulakowskiy

Tillsammans med Europeiska kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica och Europaparlamentets vice talman Ewa Kopacz underströk socialtjänstministern vikten av att skydda barn från krigets förödande konsekvenser och att försvara deras rättigheter.

Vid mötet informerades om den akuta situationen i Ukraina utifrån ett barnperspektiv. Barn har dödats, skadats och miljoner har tvingats lämna sina hem på grund av kriget. Olena Zelenska och företrädare för den ukrainska regeringen uttryckte oro över att tusentals barn olagligen har förts från Ukraina till Ryssland. Även situationen för de ukrainska barn som för närvarande befinner sig inom EU diskuterades.

Det gemensamma EU-besöket i Ukraina fokuserade även på framtiden. Besöket innebar en möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter inom områden som socialtjänst och stöd till familjer. För fortsatt dialog om hur EU bäst kan bidra till återuppbyggnad av Ukraina inom det sociala området arrangerar det svenska ordförandeskapet ett högnivåmöte den 1-2 juni i Stockholm.

Uttalande med anledning av socialtjänstministerns besök i Ukraina