Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige deltar i världsutställningen i Osaka i Japan (Expo 2025)

Publicerad

Sverige kommer att delta vid världsutställningen i Osaka i Japan 2025 genom en gemensam nordisk paviljong. Satsningen innebär möjligheter att främja svensk export, investeringar till Sverige och den nordiska regionen.

Utställningen äger rum den 13 april till 13 oktober 2025 på temat ”Designing Future Society for Our Lives”. Japan förväntar sig cirka 28 miljoner besökare.

En världsutställning erbjuder goda möjligheter för främjande av export, investeringar och Sverigebilden, och kan därmed bidra till sysselsättning och tillväxt i Sverige. Regeringen har även för avsikt att finansiera näringslivsfrämjande satsning mot strategiskt viktiga marknader i Asien under mandatperioden.

Sveriges deltagande finansieras av både stat och näringsliv. Förutom att kostnaderna delas mellan de nordiska länderna bidrar det Nordiska ministerrådet med finansiering.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal

Fakta

Universella världsutställningar pågår i sex månader och äger rum vart femte år. Den första ägde rum i London år 1851 och den senaste i Dubai år 2021-2022.