Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje bjuder in SKR och Kommunal till möte

Publicerad

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje har bjudit in SKR och Kommunal till ett första möte för att diskutera situationen inom äldreomsorgen och hur regering, kommuner och regioner kan samverka för att lösa utmaningarna med kompetensförsörjning.

Vid mötet kommer de diskutera erfarenheter av tidigare kompetenssatsningar och deras synpunkter på framtida kompetenssatsningars utformning, för att säkerställa att satsningarna är effektiva och ändamålsenliga, inte minst mot bakgrund av att mindre än hälften av Äldreomsorgslyftets medel användes 2020 och 2021, och att preliminära siffror för 2022 visar att stora belopp inte har kommit till användning.

– Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en av de stora utmaningarna som vi tillsammans måste lösa. Sveriges befolkning lever allt längre vilket ökar behoven av personal. Många kommuner har redan svårigheter att tillgodose behoven inom kompetensutveckling. Det är flera saker som behöver ske, anställda behöver kunna och vilja gå från deltid till heltid, personalen behöver kompetensutvecklas inte minst genom äldreomsorgslyftet, förlängt arbetsliv, stärkt språkkompetens men den stora utmaningen är att attrahera fler personer till omsorgsyrken. Det här är en mycket prioriterad fråga och jag ser fram emot att diskutera de här frågorna med SKR och Kommunal, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Inbjudna till mötet är SKR:s presidium och Kommunals förbundsledning.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham