Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre möjligheter att bekämpa olaglig spelverksamhet

Publicerad

För att skapa en sund och säker spelmarknad och förebygga spelberoende har regeringen i dag beslutat om ytterligare åtgärder för att bekämpa olaglig spelverksamhet.

– Den olagliga spelverksamheten gör stor skada och ska bort från den svenska spelmarknaden. Det vi gör nu syftar till att blockera betalningsförmedling till sådan kriminell verksamhet och därmed ökar vi skyddet för svenska konsumenter, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Förordningsändringarna som regeringen nu har beslutat om omfattar bland annat en skyldighet för betaltjänstleverantörer att lämna vissa uppgifter till Spelinspektionen. Det handlar om uppgifter som används vid förmedling av insatser eller vinster till eller från spelbolag som saknar licens. Detta möjliggör ett effektivare system för betalningsblockering, med ett gemensamt ansvar för Spelinspektionen och betaltjänstleverantörerna att samarbeta för att stänga ute olicensierade aktörer som i strid med spellagen riktar sig till svenska konsumenter.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2023.

Bakgrund

Regeringen överlämnade i december 2022 en proposition till riksdagen med förslag som bland annat syftar till att minska de negativa konsekvenserna av spelande och skapa en högre säkerhet i spelen genom att stänga ute olagliga aktörer från den svenska spelmarknaden. Regeringen föreslår vidare i vårändringsbudgeten en ökning av Spelinspektionens anslag för 2023 för att stärka myndighetens möjligheter att bedriva en aktiv tillsyn av sådana aktörer. Spelinspektionen och Finansinspektionen har även fått i uppdrag att stärka myndigheternas samarbete i arbetet med att bekämpa olaglig spelverksamhet.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson