Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-minister Jessika Roswall leder Allmänna rådet i Bryssel

Publicerad

Den 30 maj äger Allmänna rådet rum. Vid mötet kommer ministrar att bland annat att diskutera förberedelser inför Europeiska rådet i juni men också hålla utfrågningar om unionens värden i Ungern och rättsstatens principer i Polen inom ramen för artikel 7 i EU-fördraget.

Det svenska ordförandeskapet har beslutat att ha utfrågningar inom ramen för artikel 7-förfarandena gällande Polen och Ungern. Respekten för EU:s värden och förtroende för ländernas rättssystem är grunden för ett fungerande samarbete inom unionen. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska respekteras av alla medlemsstater.

– Det här är en av våra viktigaste prioriteringar under ordförandeskapet, säger EU-minister Jessika Roswall.

Presskontakt

Susan Vo Bergqvist
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00