Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjd ersättning till regionerna för genomförande av försäkringsmedicinska utredningar

Publicerad

Försäkringskassan behöver i vissa fall uppdra åt regionerna att genomföra försäkringsmedicinska utredningar, det vill säga utreda en persons arbetsförmåga för att Försäkringskassan bättre ska kunna bedöma rätten till ersättning och säkerställa att möjligheterna till rehabilitering är ordentligt utredda. Regeringen höjer nu ersättningen till regionerna för att genomföra försäkringsmedicinska utredningar.

Regionerna har en lagreglerad skyldighet att tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan vid utredning av en individs arbetsförmåga. Regeringen beslutar nu, efter en hemställan från Sveriges Kommuner och Regioner, att höja takbeloppen från och med den 1 januari 2024 för att ersättningen ska täcka regionernas kostnader. Syftet är säkerställa regionernas förutsättningar att tillhandahålla utredningar när Försäkringskassan behöver det för att kunna fatta korrekta beslut i särskilt svårbedömda sjukförsäkringsärenden.

- För att minska riskerna för onödigt lång sjukfrånvaro är det ibland viktigt att utreda en persons arbetsförmåga, rätt till ersättning och möjligheterna till rehabilitering genom en försäkringsmedicinsk utredning. Genom att höja beloppen vill regeringen säkerställa regionernas förutsättningar att bidra till en fortsatt hög kvalité i sjukförsäkringsärenden, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Försäkringskassans möjlighet att beställa försäkringsmedicinska utredningar av regionerna vid prövning av komplexa sjukförsäkringsärenden är ett viktigt verktyg för att göra rätt bedömningar av arbetsförmåga och rätten till ersättning.

Sedan 1 januari 2019 har regionerna en lagreglerad skyldighet att tillhandahålla utredningarna åt Försäkringskassan. I förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar regleras regionernas rätt till ersättning för kostnader de haft för att genomföra utredningarna.

                                                          

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham