Pressmeddelande från Socialdepartementet

Läkemedelsverket ska se över hur rest- och bristsituationer av läkemedel kan förebyggas

Publicerad

Antalet rest- och bristsituationer av läkemedel ökar, både i Sverige och i resten av EU, vilket orsakar problem för enskilda patienter och i förlängningen ökar belastningen inom hälso- och sjukvården. Nu ger regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att se över hur dessa situationer kan hanteras och förebyggas.

– Varje gång som en patient inte får tillgång till sin medicin utgör det en risk och det här är ett eskalerande problem vars effekter ökar bördan i sjukvårdssystemet. Frågan är i fokus under Sveriges ordförandeskap i EU och på agendan när jag träffar EU:s sjukvårdsministrar i början av maj. Men vi behöver också se över befintlig lagstiftning på nationell nivå för att förebygga att rest- och bristsituationer uppstår, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. 

En del av uppdraget gäller bland annat hur farmaceuterna på apoteken kan hantera situationer när läkemedel är restnoterade. Läkemedelsverket ska då exempelvis se över olika möjligheter som skulle kunna underlätta för både patienter, apotek och för vården när ett läkemedel inte finns att få tag på.

Brist- och restsituationer innebär alltså att både patienter, läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal blir hårdare belastade, vilket i förlängningen leder till ökade samhällskostnader. Den 1 juli träder ny lagstiftning i kraft som innebär att det kommer att bli tydligare att företag måste anmäla i tid till Läkemedelsverket om det riskerar att uppstå en restsituation av läkemedlet.

Läkemedelsverket får nu i uppdrag att kartlägga, analysera och föreslå åtgärder som kan förebygga och hantera rest- och bristsituationer av läkemedel för den svenska marknaden. I uppdraget ingår att bland annat att:

  • Kartlägga hur dessa situationer hanteras i andra länder och peka på åtgärder som kan mildra effekter av rest- och bristsituationer.
  • Utreda och om möjligt föreslå åtgärder för att farmaceuter på ett bättre sätt ska kunna kommunicera med föreskrivare om ordination av läkemedel.
  • Utreda om författningsändring är lämplig för att för att farmaceuter ska kunna hantera utlämnande av läkemedel om det läkemedel som ska expedieras inte finns tillgängligt.
  • Utreda om det är lämpligt att farmaceuter i vissa fall ska kunna bryta en läkemedelsförpackning för att kunna säkerställa att fler patienter får del av läkemedel under kritiska restsituationer.
  • Ta fram förslag om hur information om parallellhandlade läkemedels och licensläkemedels tillgänglighet kan öka.
  • Utreda om Läkemedelsverket genom sin tillsynsverksamhet i större utsträckning kan verka för att förebygga att restsituationer uppstår.

För uppdraget får Läkemedelsverket under 2023 använda 10 miljoner kronor. Läkemedelsverket ska redovisa delar av uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 maj 2024 och resterande delar den 15 februari 2026.

Informellt möte med sjukvårdsministrarna 4-5 maj 2023

Sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson står värd för mötet, som främst riktar sig till hälsoministrarna i EU:s medlemsstater. Det informella mötet har läkemedel som övergripande tema. Programmet kommer att fokusera på dels läkemedelsbrist och krisberedskap, dels hur EU och medlemsstaterna kan säkerställa tillgång till läkemedel, både innovativa och äldre, i det dagliga arbetet i icke kristid.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun