Regeringen byter generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten

Publicerad

I samband med att regeringen nu lägger om energipolitiken får Strålsäkerhetsmyndigheten nya arbetsuppgifter och ska återigen börja tillståndspröva ny kärnkraft. Då behövs också en ny ledning för myndigheten.

Därför flyttar regeringen generaldirektör Nina Cromnier från sitt uppdrag, men hon kommer att arbeta kvar i Regeringskansliet med andra arbetsuppgifter. Hon har under många år på Kemikalieinspektionen och Strålsäkerhetsmyndigheten visat att hon åstadkommer goda resultat.

– I grunden handlar det här om att regeringen har bråttom att genomföra klimatomställningen. För att kunna elektrifiera industrin och transportsektorn behöver regeringen få mer vindkraft och mer kärnkraft på plats så fort som möjligt. Strålsäkerhetsmyndigheten är helt avgörande i det här arbetet, eftersom myndigheten har viktiga uppgifter tidigt i tillståndsprocessen som alla andra överväganden är avhängiga av, säger Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Sverige behöver fördubbla elsystemet till 2045, men det går inte att genomföra utan ny kärnkraft. Vi behöver därför en myndighet som förmår att snabbt, effektivt och med hög kvalitet hantera flera ansökningar om nya reaktorer parallellt. Det här är en ny situation för myndigheten och den kräver förändringar, även i ledningen.

– Myndigheten har under lång tid arbetat utifrån hypotesen att det inte skulle komma några ansökningar om nya reaktorer. Men sedan regeringen tillträdde i höstas har det visat sig att det finns ett stort intresse för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Myndigheten har börjat bygga upp kapacitet för att både effektivt och med hög kvalitet kunna hantera de ansökningar som väntas. Det här arbetet kommer att ställa stora krav på generaldirektörens egen kompetens inom reaktorsäkerhetsområdet såväl som av erfarenhet av säkerhetskulturarbete, säger Daniel Westlén. 

Det formella regeringsbeslutet om att byta generaldirektör fattas på regeringssammanträdet idag. Ny vikarierande generaldirektör blir Michael Knochenhauer och han tillträder 29 maj. Den nya ordinarie generaldirektören kommer att rekryteras i en öppen ansökningsprocess enligt gängse rutiner.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg